LEX EST, QOUD NOTAMUS
To co piszemy, stanowi Prawo

Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Notariusz Anety Leszczyńskiej, której siedziba mieści się w Limanowej przy Rynku nr 16.

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę prawną w zakresie dokonywanych czynności notarialnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo o notariacie. Czynności te wykonywane są również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej Notariusza.

W Kancelarii uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące możliwości prawnych związanych z czynnościami notarialnymi, dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, wysokości taksy notarialnej oraz podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na Notariuszu.

Czynności notarialne

Umowy zbycia nieruchomości

Do zakresu umów dokumentowanych w Kancelarii należą: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, o dożywocie, o dział spadku, podziału majątku wspólnego i inne.

Poświadczenia

Na bieżąco wykonujemy poświadczenia – zgodności z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, okazania dokumentu, pozostawania przy życiu. Czynność poświadczenia podpisu polega na złożeniu w Kancelarii w obecności Notariusza przez określoną osobę podpisu na dokumencie.

Testamenty, także z zapisem windykacyjnym

Sporządzamy testamenty zwykłe, a także zawierające zapisy windykacyjne, czyli rozrządzenia testamentowe, na mocy których spadkobierca nabywa przedmiot zapisu spadkodawcy z chwilą otwarcia spadku.

Akty poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z którego wynika kto jest spadkobiercą. Odbywa się to co do zasady podczas jednej wizyty w Kancelarii, a zatem znacznie szybciej niż stwierdzenie nabycia spadku w sądzie.

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo, szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych w Państwa konkretnej sprawie znaleźć można na podstronie DOKUMENTY.