Opłaty

W celu określenia dokładnych kosztów wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią i podanie przybliżonej wartości przedmiotu czynności. Telefonicznie bądź mailowo otrzymacie Państwo dokładną informację o wszystkich należnościach związanych z planowaną czynnością notarialną.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa notarialna pobierana przez Notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które Notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu. Notariusz pobiera także opłatę za złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego do właściwego sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta.

Wynagrodzenie notariusza określone jest na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią.

Wysokość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu umowy czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.